LEENDERS, MARIE-JOSE

Voor mij vormt het eeuwenoude, van oorsprong Chinese, Sumi-e schilderen een belangrijke inspiratiebron. Het is de verwondering over een penseelstreek, over de nuances van een vlek. Ik zie mijn model en voel dat de punt van het penseel strelend de contour weergeeft. Op de plekken waar ik een sterk contrast waarneem oefen ik meer druk uit. Ik werk...

COLLECTIE