KUNSTENAARS

Kunstzaal van Heijningen heeft als doel het beschikbaar stellen van een platform aan getalenteerde kunstenaars. Kunstenaars van over de hele wereld komen bij ons samen en zetten in onze kunstzaal aan het Noordeinde hun kunst in een nieuw daglicht.


Herenius, Chris

Chris Herenius is fijnschilder: hij kiest meestal intieme stillevens als onderwerp, die hij van dichtbij intens met zijn ogen aftast. Elk detail drinkt hij in, wil hij gebruiken in het uiteindelijk...

Hessels, Cecile

Cecile wil de tuin poneren als volwaardig uitgangspunt voor het schilderij, en het figuratieve schilderij als hebbende een nog altijd geldend bestaansrecht. Cecile wil volledig herkenbaar schilder...

Holleman, Frida

Frida Holleman: 1908 - 1999 Opleiding: Koninklijke Academie v. Beeldende Kunsten te Den Haag en de Vrije Academie, o.l.v. Jan van Heel. Werkte in aquarel, potlood en olieverf. Was lid van Ha...

Ingrid Dingjan

Water, schepen, kusten en havens zijn haar belangrijkste schilderobjecten. Geen fotografische weergave, maar een verbeelding van gevoelens en her-inneringen. Zelf zegt zij daarover onder ...

Iperen, Rik van

Van Iperen kiest bij voorkeur als motief het strakke, rechtlijnige van het Hollandse landschap: polders, dijken, kanalen. Hij voelt zich hiertoe aangetrokken door zijn verlangen naar eenvoud en hel...