PIET BOGAARDS

De tentoonstelling ‘Van Haagse Signatuur’ is het resultaat van een 50-jarige ‘spanningsboog’. Als scholier tekende ik al graag. Op de HBS (Thomas More College, waar ik tekenles kreeg van hr. Pennock) wou ik vanaf het derde jaar al naar de ‘tekenacademie’. Maar mijn vader stond erop dat ik de HBS…

Lees meer...

De tentoonstelling ‘Van Haagse Signatuur’ is het resultaat van een 50-jarige ‘spanningsboog’. Als scholier tekende ik al graag. Op de HBS (Thomas More College, waar ik tekenles kreeg van hr. Pennock) wou ik vanaf het derde jaar al naar de ‘tekenacademie’. Maar mijn vader stond erop dat ik de HBS af zou maken. Het academiegebouw aan de Prinsessengracht bleef voor mij een magisch, maar onneembaar bastion. Omdat ik ook kon schrijven, kwam ik na mijn examen in de reclame terecht en ben ik veertig jaar lang tekstschrijver/ conceptmaker gebleven. Tijdens die periode stichtten mijn echtgenote Hanneke Besseling en ik ook galerie De Twee Pauwen, die in 2007 verkocht werd. 19 Jaar lang heb ik van vele kunstenaars het werk beschreven, zonder zelf ooit iets te maken.
Bij mijn reclameteksten maakte ik altijd schetsjes om de opdrachtgever ongeveer te laten zien hoe ik tekst en beeld samen zag. Slechte schetsjes, want tijd was geld en de deadlines waren kort. Nu ik de reclame al jaren geleden verlaten heb, ben ik opnieuw met tekenen begonnen. Maar nu serieus. Sommigen vragen me of ik geen spijt heb van mijn gemiste kunstenaarscarrière, maar dan was ik weer geen schrijver geweest en ik ben ook nog part time ontwerper, uitvinder en amateurtechnicus (zie pietbogaards.nl ), dus dan kun je wel aan de gang blijven met spijt hebben.

Ik heb gekozen voor de oervorm van het tekenen: potlood, soms gecombineerd met houtskool. Waarom? Een potlood is een toverstokje. Waar het penseel vooral gebruikt wordt voor het aangeven van kleuren, vormen en schaduwen, dringt een potlood door tot in de poriën van de werkelijkheid. Die eigenschap biedt ongekende mogelijkheden bij o.a. het portretteren. Want voor het gevoelig registrerende potlood is elk gezicht een onafzienbaar ‘gelaatschap’ van heuvels, plooien, barsten, spelonken en vegetatie. Een gelaat is een epos, een vleesgeworden levensverhaal, gevormd en geërodeerd door ervaringen, lijden en streven, verlies en verlangen, herinneringen en de voortdurende, asymmetrische strijd tussen de linker en de rechter hersenhelft. Elk spoor in het gezicht is volstrekt uniek voor de persoon en als ik die details met mijn potlood weergeef, ontstaat vanzelf het portret, dat onmiskenbaar herkenbaar wordt.
Voor de expositie ‘Van Haagse Signatuur’ heb ik als geboren en getogen Hagenaar door mij bewonderde personen gekozen die eveneens in de hofstad geboren of woonachtig zijn, dan wel een andere binding met de stad hebben. U kent ze ongetwijfeld al, maar het zou zomaar kunnen dat u ze na het bekijken van deze portretten weer ietsje beter hebt leren kennen.
Inmiddels ben ik ook bezig met een serie zeetekeningen. De zee heeft ontelbaar veel gezichten en die toont zij maar in een fractie van een seconde. Dat maakt een 'portret' van de zee gecompliceerd, maar wel boeiend!

Piet Bogaards

KUNSTWERKEN

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk
Nieuws van PIET BOGAARDS
...

14/04/2019