ROBIN D ARCY SHILLCOCK

Ik ben een onverbeterlijke realist, met ongetwijfeld romantische inslag: ik geloof dat goede figuratie harten kan beroeren. Mijn keuze voor de geschilderde realiteit heeft alles te maken met mijn verwondering over de wereld — die zit vol verhalen. Mijn zoektocht daarnaar verschaft mij een rijkdom aan situaties, die in mijn…

Lees meer...

Ik ben een onverbeterlijke realist, met
ongetwijfeld romantische inslag: ik geloof
dat goede figuratie harten kan beroeren.
Mijn keuze voor de geschilderde realiteit
heeft alles te maken met mijn verwondering
over de wereld — die zit vol verhalen. Mijn
zoektocht daarnaar verschaft mij een rijkdom
aan situaties, die in mijn herinnering nog lang
nagloeien. Het op locatie werken, met het
penseel als verlengstuk van het zoekende oog,
vormt de basis van mijn werk. Vervolgens
worden de schetsen in de beslotenheid
van het atelier verhevigd in een proces van
‘strippen’ totdat een vereenvoudigd maar
sterk beeld in de plaats komt van wat ik
meemaakte. Schilderen is enerzijds intoxicatie,
anderzijds ambacht, labeur in solitude. In het
verbeelden van fragmenten van mijn leven
komen verbindingen tot stand tussen het nu
en hetgeen opgelost is in de stroming van de
tijd. Mijn werk onderstreept dat het leven
waardevol is en met goedgezinde blik bekeken
dient te worden.

Opleiding:
Academie voor beeldende kunsten Minerva,
Groningen.
Nam deel aan projecten van de Artists for
Nature Foundation.
Organiseert i.s.m. musea en natuurparken
‘artist in residence’ projecten.
Publicaties:
Boeken over kunst en reizen

KUNSTWERKEN

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk

Bekijk het kunstwerk
Nieuws van ROBIN D ARCY SHILLCOCK

Deze gebruiker heeft nog geen nieuwsberichten geplaatst.